Oxford Park on Euroopa mastaabis uudne idee. Tegemist on keskmise suurusega pika-ajalise projektiga, mille eesmärgiks on luua palju parem elu- ja ärikeskkond kui Eestist ja paljudest teistest EL-i maadest leida võib. Projekt sisaldab piirkonna kestlikku arendamist ja on rahastatud tuntud EL-i investorite, fondide ja teatud toetusprogrammide poolt. Oxford Park pakub suurepärast võimalust elanikele ja ettevõtetele, kindlustamaks neile kestlikku eluviisi, säästes keskkonda ja tõstes tulevaste põlvede elukvaliteeti.
 
Allpool on täielik nimekiri Oxford Park´i projekti puudutavatest meediakajastustest, mis on ilmunud nii kohalikus kui välismaises meedias ning mis annavad parema ülevaate antud projektist.
 
Pressiteadete nimekiri
 
 Kokkuvõte meedia kajastustest 2011
Oxford Parkis alustati haljastustööde planeerimisega
В Оксфорд Парке началось планирование работ по озеленению
Oxford Parki tuleb Euroopa esimene universaaltankla FuelBar
В Оксфорд Парке появится первая в Европе универсальная заправка
Oxford Park - Eesti esimene Smart Grid
Oxford Park - 4th largest biomass unit in Estonia
Oxford Park - Eesti suuruselt neljas biomassi energiajaam
 
Õnne härrastele arendajatele (kliki pildil)
Oxford Park - new 200m Euro sustainable project launched
Oxford Park - Käivitati uus 200 m Euro suurune kestlik projekt
 
Juhul, kui Teil ei õnnestu ülal olevaid faile avada, on Teil võimalik selleks vajalik Adobe Acrobat Reader vabatarkvara alla laadida siit: http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html

Kestlikkuse teemalised uudised