Meie erinevused
Paljudest ettevõtetest eristab meid kindlasti meie tegevuse ja projektide mastaapsus. Kuigi töötajate arvult väikeettevõte, on meie tegevus väga laiahaardeline ja suure rahvusvahelise ulatusega. Projektide kogumaht ja väärtus teeb silmad ette nii mõnelegi suurettevõttele.
Meie projektid on unikaalsed. Need on jätkusuutlikud, innovaatilised ning osapooltele huvipakkuvad ja kasulikud.
 
Eestis Oxford Parki heaks töötades ootab Sind eest toetav meeskond ja palju väljakutseid:
 • Sul on võimalus töötada projekti heaks, mis on reaalselt kasulik nii kohalikele elanikele, valitsusele, keskkonnale, klientidele, kui ühiskonnale laiemalt - Oxford Park on moraalselt korrektne, eetiline ja jätkusuutlik projekt.
 • Oxford Park on innovaatiline, oma valdkonnas turuliider.
 • Projekt on väga hästi ette valmistatud, kuid samas on detailid ajas, turutingimustele ja vastavalt klientide soovidele muudetavad.
 • Projekti juhtkond on tugev, pühendunud ning tulemusele orienteeritud.
 • Vajadusel on alati olemas nii ettevõtte juhtkonna kui tiimiliikmete professionaalne abi ja tugi.
 • Võimalus on õppida parimatelt ning kasutada rahvusvahelisi teadmisi ja kogemusi.
 • Pakume enesetäiendus- ja koolitusvõimalusi.
 • Võimalus on tegutseda iseseisvalt ning paindliku ajagraafikuga – olulisim on tulemuslikkus, edu ning eesmärkide saavutamine.
 • Suurepärase töö, pühendumise ja eesmärkide saavutamise puhul on Sulle ette nähtud ka Eesti parim kompensatsioonipakett.
 
Äri- ja juhtimistegevuses järgime me nelja põhimõtet:
 
Me oleme professionaalid
Meie meeskonda kuuluvad oma ala parimad tegijad. Näiteks kõik meie arendusjuhid omavad või omandavad rahvusvahelist PMP (Project Management Professional) kvalifikatsiooni.
Me õpime ise ja julgustame ka teisi õppima ning erialaselt arenema. Ettevõte pakub selleks ka omapoolseid võimalusi. Me anname endast alati maksimumi, kuid edu saavutades ei jää loorberitele puhkama – usume, et ülesandeid saab alati täita veelgi paremini, kiiremini ning erinevatele osapooltele kasumlikumalt.
Me oleme eetilised
Äritegevus peab olema aus
ja läbipaistev. Me toetame
avatud, kuid samas ka
konstruktiivset ja faktipõhist
kommunikatsiooni nii
ettevõttesiseselt kui
väljapoole, pidades samas
alati kinni kokkulepitud
konfidentsiaalsus- ja
infojagamisreeglitest.
Me peame lugu
üksikindiviidist ning
teineteise õigustest, tavadest
ja traditsioonidest. Näiteks
hetkel töötavad meil seitsme
erineva rahvuse esindajad,
kelle kõigi töö tulemusi
hinnatakse nende tegevuse
ja panuse, mitte kultuurilise
tausta järgi. Me püüdleme
selle poole, et meie
töökeskkonnas valitseks
usaldav ja teineteist austav
õhkkond ning töötajad
teadvustaksid, kui oluline
on nende kõigi panus
ettevõtte edule ning imagole.
Meie Ärieetika Koodi ja
Standardeid (inglise keeles)
Me järgime
vastutustundliku
ettevõtluse põhimõtteid
Meie projektid on jätkusuutlikud
ning meie poolt väljatöötatud
lahendused alati võimalikult
keskkonnasõbralikud
ja -säästlikud.
Me koolitame ja arendame
jätkusuutlikkuse vallas
pidevalt nii ennast kui
oma kliente ja partnereid
ning tutvustame oma
lähenemist erinevatel
seminaridel, kohtumistel
ja projektide raames.
Meie Ühiskondliku Vastutuse
Mandaadiga (inglise keeles)
Me hindame teadmisi
Projektide elluviimisel
on meie eesmärgiks teha
nii „õigeid asju“, kui ka
teha neid „õigesti“.
Kõik meie projektid
läbivad esmalt väga
põhjaliku ning
hoolikalt läbimõeldud
planeerimisprotsessi,
kuhu on kaasatud
parimad tegijad nii meilt
kui koostööpartnerite seast.
Meie endi meeskond
koosneb projektijuhtidest,
arendustiimist ning
tehnikaekspertidest,
kelle kompetentsust
ning teadmisi me
pidevalt arendame.
Näiteks oleme me turgudel,
kus tegutseme, oma
teadmistelt kindlad liidrid
jätkusuutlikkuse vallas.
Meie endi poolt on välja
arendatud ning kasutusele
võetud unikaalne
kontseptsioon
Oxford 360-kraadi
Jätkusuutlikkuse Indeks
mis aitab defineerida, hinnata,
hallata ja ellu viia uudseid,
jätkusuutlikke
ja keskkonnasõbralikke projekte.
 
Juhul, kui Teil ei õnnestu ülal olevaid faile avada, on Teil võimalik selleks vajalik Adobe Acrobat Reader vabatarkvara alla laadida siit: http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html  
 
Täpsemat informatsiooni meie ettevõtte kohta leiad ka alljärgnevatelt linkidelt:
Ettevõttest Oxford Sustainable Group (inglise keeles), www.oxfordsustainable.com
Meie olulisimad projektid (inglise keeles), http://www.oxfordsustainable.com/projects.html
Rohkem informatsiooni Eesti arendusest Oxford Park, http://www.oxfordpark.ee

Meie väärtused
Oxford on suurte ambitsioonidega ettevõte. Meie eesmärgiks on olla alati tipptasemel.

Me saavutame silmapaistvaid tulemusi innovatiivsel ja jätkusuutlikul viisil ning pakume lisaväärtust meie projektide erinevatele osapooltele nii kohalikul kui ühiskonna tasemel – kohalikule elanikkonnale, valitsusele, partneritele, üldisele majandus- ja elukeskkonnale jt huvigruppidele.
 
Üheks meie oluliseks ülesandeks on samas mõjutada nende tegevust nii vähe kui võimalik – pakkuda neile pigem lisaväärtust, mitte täiendavaid probleeme.
 
Meie ambitsioone ja väärtusi iseloomustavad kõige paremini järgmised põhimõtted:
 • Me tegutseme ainult valdkondades, mis on ühiskonnas moraalselt aktsepteeritud.
 • Meeskonna edasiviivaks jõuks on tegutsemine, mitte ettevõtte sisepoliitika, suured sõnad ega vabandused.
 • Me töötame intensiivselt ning saavutame edu.
 • Me hindame ausust ja otsekohesust.
 • Pühendumine, kohustustest kinnipidamine ja lojaalsus – need on väärtused, mida me järgime nii äri- kui eraelus.
 • Me teame, kui oluline on tervislik tasakaal töö- ja eraelu vahel, kuid samas ei anna me iialgi alla, et seatud eesmärke saavutada.
 • Me oleme meeskonnamängijad, kuid samas toetame ning soodustame ka paindlikku ja iseseisvat tööstiili seni, kuni meeskonna usaldust ei kuritarvitata ning eesmärgid on edukalt saavutatud.
 • Meid usaldatakse, kuid vajadusel aeg-ajalt ka kontrollitakse. Juhtkond on tiimi jaoks olemas, et vajadusel aidata ning juhendada.
 • Positiivne suhtumine on ülioluline – see aitab ületada nii mõnedki raskused ja hoida tööindu üleval.
 • Heade suhete arendamine ning hoidmine on tähtis – nii ettevõttesiseselt kui väliste koostööpartneritega.