Oxford Sustainable Group finantseeris kohaliku Juuru Gümnaasiumi kooliprojekti ning on olnud abiks selle elluviimisel (koostöös kohaliku omavalitsuse ja Juuru Gümnaasiumiga). Tegemist on 5 aastat kestva projektiga, et aidata Juuru Gümnaasiumil areneda üheks juhtivaks õppeasutuseks Eestis.
 
Esimesel aastal töötasid Oxford Sustainable Group, Juuru vald ja Mart Laanpere (projekti juht ja haritusspetsialist) välja strateegilise arenguplaani. Projekti esimeses etapis rajati Eesti e-õppe võrgustik. Võrgustik ühendab omavahel viis Eesti kooli ja loob võimaluse kasutada iga kooli parimaid õpetajaid ja õppevahendeid virtuaalses keskkonnas. Sel viisil on kõigil viiel koolil võimalik kasu saada võrgustiku parimatest ressurssidest, et tõsta hariduse arengutaset.