Siin näete fotosid Oxford Park´i tegevustest.
 
30.03.3012 Kraavide puhastamine
 
Tööd jätkuvad arendusalal kraavide puhastamisega võsast ja taimestikust, et vesi saaks seal taas vabalt voolata. Samuti nähakse ette võimalust potentsiaalselt rajada kraavi äärde 4 km pikkune suusarada. Vaata piltidelt käsil olevaid töid.
 
 
 
 
23.03.2012 Loodusrajad vol 2
 
Loodusrajad vol 2! Meie laialdasi Oxford Park-i loodusradasid rajatakse edasi läbi imelise Oxford Park-i talvise metsa. Hetkel puhastame metsa ja lõikame puid, et valmistuda suvisteks töödeks uute radade rajamisel läbi 44 ha metsa, mida kõik kliendid saavad vabalt kasutada. Igal aastal projekt kasvab.
 
    
 
   
       
 
15.03.12 Infrastruktuuride ehitus
 
Ehitus Oxford Park-i suunal jätkub, vastavalt graafikule paigaldatakse tsentraalse vee- ja kanalisatsioonitrasse. Vahepealsed külmad talveilmad tekitasid väikse tööde seisaku, kuid ilmade pehmenemisel tööd taas jätkusid. Allpool olevatelt fotodelt võite näha töid objektil.
 
 
05.12.11 Infrastruktuuride ja kommunikatsioonide ehitus on alanud nagu plaanitud
 
Nii nagu planeeritud, vee-ja kanalisatsioonitrasside ehitus valla keskusest on alanud sel aastal. Esimene osa töödest on liita ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniga valla äärepoolsemad alad, et sealt siis edasi liikuda mööda Tallinna maanteed ja ühendada ühistrassidega Oxford Park arendusala. Oxford Park liidetakse ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniga, mis kindlustab mugava ja keskkonnasõbraliku lahenduse nii kohalikele kui ka uutele elanikele.
 
  
Valmis osa
 
03.11.11 Oxford Park’i kinnistute müügi progress
Oxford Park’i kinnistute müük liigub edasi, nagu on näha „Müügi“ lehelt. Oma sisese meeskonnaga oleme teinud mitu müügitehingut, mida kahjuks ei saa öelda Uus Maa kohta. Peamiselt on müügi fookuses olnud Mänd72 tüüpi maja, mis on meie esmane, turule sisenemiseks pakutud lahendus kuna see pakub eelkõige head ruumilahendust odava hinna eest.
 
23.08.11 - Cooperation with Malev
   
Oleme alustanud koostööd Õpilasmalevaga pakkumaks noortele võimalust sisukalt veeta suvepuhkust ning saada hea töökogemus. Juuru rühma maleva liikmed kirjutavad oma tegemistest siin: http://syyatahax.blogspot.com/ .
Maleva tööks on teha valmis mitme km ulatuses terviseradasid Oxford Park’i metsas, mida saaksid kasutada nii kohalikud külaelanikud kui Oxford Park’i elanikud. Lõplikult valmis terviseradadel on võimalik joosta ja jalutada või lihtsalt loodust nautida. Rajad on omavahel ühendatud, mis võimaldab valida eripikkuste lõikude vahel. Oxford Park’i alale jääv tihe mets on mitmekesise floora ja faunaga. Metsas on erinevaid puiduliike, nt kuusk, kask, lepp, sarapuu, paju jne. Oxford Park toetab nii perekondi, lapsi, noori kui ka loomi. Olles tsiteeritud kui hetkel pakutav parim võimalik elupaik Eestis lastele ja perekondadele, tuleneb see sellest, et Oxford Park oma olemuselt on integreeritud loodusega. Oxford Park on oma olemuselt loodusega integreeritud ning tänu sellele on seda nimetatud hetkel Eestis pakutavatest projektidest parimaks valikuks lastega peredele. Me oleme juba sponsoreerinud Juuru Gümnaasiumi arendusplaani koostamist. Lõplik arendusplaan pakkus välja Juuru Gümnaasiumil võimaluse võtta kasutusele e-õppe süsteem, koostöös 5 kooliga Eestis, mis annaks võimaluse kasutada parimaid õpetajaid ja vahendeid, et anda õpilastele kvaliteetne haridus, mis väga oluline lapse arengus.
   
 
14.07.11 – Oxford Sustainable Group on esitatud Raplamaa Äritegu 2010 nominendiks
Oxford Sustainable Group on esitatud Raplamaa Parima ettevõtja nominendiks Äritegu 2010 kategoorias. Rapla maavalitsus ja Raplamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskus jagavad tänavu juba 14. korda tunnustust maakonnas silma paistnud ettevõtjatele, kes on Raplamaale enim kasu toonud.
 
08.07.11 - Urmas Laansoo käis Oxford Park’is
Täna käis Oxford Park’i aladel hr Urmas Laansoo, Eestis tuntud botaanik, kes tutvustas meile alal leiduvaid taimi ja rääkis põnevaid lugusid taimede ja loomade kohta ning selgitas elutsüklite kohta looduses. Urmas Laansoo andis nõusoleku aidata meid huvitavate informatsioonitahvlite kirjutamisel, mis tulevad arendusalale. Kohtumise lõpus oli Urmas üllatunud, et tavaliselt küsivad arendajad, kuidas enamus puid maha saaks võtta, kuid meie uurisime vastupidiselt, kuidas saaks rohkem olemasolevaid puid ja taimi alles hoida ja mida me peaksime tegema, et nad arendustegevuse käigus ei hukkuks. Me võtame Oxford Park’i arendamisel arvesse tipp-ekspertide nõuandeid, ning teeme seda süvitsi, et saavutada kõige parem elu- ja ärikeskkond Põhja-Euroopas. Urmas ütles: „ Minu õnnitlused, olete valinud tõeliselt viljaka ja atraktiivse piirkonna oma projekti jaoks. Oxford Park’i aladel on nii palju erinevaid huvitavaid liike taimi.“
 
18.06.11 – Õpperadade ja laste mängualade loomine
Kokkuvõte: Oxford Parkis on alanud õpperadade ja laste mängualade loomine. Praeguseks on valminud metsas asuv „Nõidade rada“, mis asub Oxford Parki looduslikul laste mänguplatsil. See on salajane, puude vahel looklevate radadega tee, kuhu on peidetud sissekäike, väljapääse, ronimispuid ja iidseid kivikuhilaid, mida lapsed saavad otsida, uurida, nende juures mängida ning kujutada ette, et raja lõpus asub nõia kodu. Lisaks alustasime ka Rebaste raja ehitamisega. Metsa luuakse mitmeid õpetlikke radasid nii lastele kui ka täiskasvanutele. Inimesed saavad nautida metsaradadel jalutamisest, jooksmisest või rattasõidust, istuda metsalagendikel ning jälgida kohalike taimede ja loomade elutsüklit. Radade äärde paigutatakse informatsioonitahvleid kohalike taimede ja loomade kohta.
 
28.05.11 - Metsaaluse puhastamine ja kuivanud puitmaterjali hakkimine 
 
Kestlikkus:
Looklevad metsarajad ja väikesed metsalagendikud on tehtud puiduhakkest, milleks kasutasime selle sama metsa alt koristatud surnud ja vanu puid (materjalide taaskasutus, surnud puitu pole arenduse alalt välja viidud - kokkuhoid transpordilt, alale pole toodud mitte ühtegi materjali väljastpoolt arenduse ala, säilitades olemasolevat puutumata loodust - taaskord, kokkuhoid transpordilt). Puit on peeneks hakitud kasutades kohapeal asuvat puidutöötlemistehnikat ning tööjõudu.
 
14.05.11 - Esmaseks tööks on metsa puhastamine kuivanud puudest
  
Kestlikkus:
Metsatööde meeskonna moodustas 7 kohalikku inimest. Kohalike kaasamine aitab edendada sealset majandust ning tuua tulu lähedal asuvatele omavalitsustele.
 
07.05.11 - Maastikukujundustööde planeerimine
  
Kestlikkus:
Oxfordi meeskond (pildil Tanel Käär ja Hadley Barrett) ning arhitektuuribüroo Süd (pildil Epp Kesküla Erard ja Laurent Erard).
Tööd on põhjalikult planeeritud, arvestatud on iga puu ja metsaalaga, et võimalikult vähe muuta sealset loodust.