Hindade tabel
 
Ridaelamu
Mänd100 (ridaelamu)
Mänd100 3bed (ridaelamu)
Keble stone (ridaelamu)
Tamm172 (ridaelamu)
Hind
€89,616
€99,925
€107,000
€161,275
m2
100
100
100
172
Hind/ m2
€896
€999
€1070
€938
Eramaja
Mänd100 (eramaja)
Tamm172 (eramaja)
Vaher240 (eramaja)
Hind
€109,616
€181,275
€255,508
m2
100
172
240
Hind/ m2
€1096
€1054
€1064
 
Hinnad sisaldavad hoonet, kohaliku taristu rajamist ja maad. Need ei sisalda aiakujundust ega iga pere jaoks eraldi liitumist erinevate teenusepakkujatega nagu Elion, Starman, Vesi, Eesti Energia jne.
 
Finantseerimine
 
Me pakume mitmeid finantreerimisvõimalusi oma uutele elanikele ja äriklientidele ning investeeringute jaoks.
 
Elamud
Tavapärane panga poolt pakutav pakett elamut soetavale kliendile on pangafinantseering 80% ulatuses (20% omafinantseering) ja seda võib taotleda, vastavalt sinu enda valikule ja sõltuvalt sinu individuaalsest olukorrast meie partneriteks olevatelt pankadelt. Sõltuvalt pangast oli märtsis 2011 meie läbiräägitud muutuv intressimäär umbes 2,8% ja fikseeritud intressimäär 4,2% (viieks aastaks) laenu puhul. Enamasti annab pank eluaseme soetamiseks laenu 30 kuni 50% ulatuses sinu igakuisest netosissetulekust, mis tähendab, pangale makstav igakuine intress pluss laenu põhiosa makse võivad olla kuni 50% sinu netosissetulekust.
 
KredExi abil tõuseb panga finantseeringu osa 90%-ni (10% omafinantseeringut).
 
Teatud kinnisvara soetamise puhul, pakub Oxford oma spetsiaalset 100%-list finantseerimisprogrammi, mille puhul makstakse lisaks 3 aasta jooksul panga intressi fikseeritud määras. See on kasulik nendele klientidele, kellel on raskusi omapoolse finantseeringu leidmisega. See nõuab klientidelt siiski panga poolse hindamisprotsessi läbimist.

Kestlikkuse teemalised uudised