Oxford Park võimaldab lemmikloomadele ideaalset elukeskkonda. Arenduspiirkonna läheduses asub metsik loodus, mitmed jalutus- ja spordirajad ning pargid. Samuti oma õueala ja vähene liiklus võimaldavad su lemmikule suurepärast elu.

Sama võib öelda ka muu eluslooduse kohta. Piirkonnas leidub mitmeid erilisi taimeliike ja Eestile omaseid loomaliike nagu näiteks jänes, hirv, rebane ja mäger. Kui sa seda tead, võid neid kohata Oxford Parki läheduses.