Meie Meeskond
Oxford on rahvusvaheline. Meie projektid ja meeskonnad asuvad erinevates Euroopa riikides. Kuigi füüsiliselt eraldi, oleme me uhked selle üle, mida ühtse meeskonnana saavutame. Teotahtelised, töökad, loomingulised, samas realistlikud, tulemuslikkusele ning eesmärkidele orienteeritud, efektiivsed ja fokusseeritud – sellised me oleme ja selliseid omadusi hindame nii endis kui oma kolleegides.
 
Meie jaoks on jätkusuutliku tasakaalu saavutamine ainukeseks elujõuliseks tulevikuväljavaateks. See ei ole meie jaoks ainult suusoojaks öeldud PR lause, vaid see mõte saadab meid igapäevaselt – nii arengus, töös, kui igapäevaelus ning mis kõige tähtsam – meie kõigi ellusuhtumises. Me usume, et mida aeg edasi, seda enam hakkavad inimesed nii oma tegevuses kui mõtetes lähtuma jätkusuutlikkuse ning keskkonnasõbralikkuse põhimõtetest juba lihtsalt seetõttu, et nad tajuvad, et pikemas perspektiivis on see ainuvõimalik tee.
 
Vaatamata sellele, et töötame palju ning intensiivselt, püüame me elada tervislikult, puhata piisavalt ning hoolitseda nii keha kui vaimu eest. Me armastame sporti ja toitume tervislikult. See on ainuke viis, kuidas saavutada ning hoida pikaajaliselt tipptaset ilma läbipõlemist kartmata (jätkusuutlikult). Loomulikult ei saavuta me alati maksimumi kõigis valdkondades, kuna nii elu kui töö on meie jaoks pigem rännak, kui kohale jõudmine. Kuid täiuslikkus on tee mille oleme endale valinud ja sihtkoht mille poole püüdleme
 
Kuigi paljud meist on tugevad isiksused ja meile on antud vabadus oma arvamuse avaldamiseks ning iseseisvaks tegutsemiseks, on meile ettevõtte huvid alati isiklikest ambitsioonidest tähtsamad.

Meie meeskond ei koosne mitte ainult meie ettevõtte töötajatest, vaid me peame oma olulisteks meeskonnaliikmeteks ka meie projektides osalevaid ettevõtteid ja koostööpartnereid.
 
Head suhted ja positiivne ning avatud suhtumine kontoris on võtmeteguriteks, mis aitavad meil hoida töömeeleolu kõrgel ning muudavad tööpäevad nauditavaks. Kindlasti ka tulemuslikuks. Meile püstitatud eesmärgid on kõrged ja vahel tuleb meil kõigil nende saavutamisel ette ka pingelisi hetki. Neist üle saada ning edasi tegutseda aitab teadmine, et need on meile seatud veendumuses, et me oleme tasemel ja suudame neid saavutada.

Veidi statistikat meie meeskonna kohta
  • 94% meie meeskonnast on kõrgharidusega ning 11% on magistrikraadiga
  • Keskmine iga on 41 aastat
  • 67% tegeleb regulaarselt füüsilise tegevusega 3 korda nädalas või rohkem
  • 67% eelistab puhata looduses, linnas puhkamise vastu
  • 72% on nädalas sotsiaalsed üritused sõprade või perega
  • 33% käib igal nädalal kuluttriüritustel
Meie põhimeeskonnast töötab 11 inimest Skandinaavias, Soomes või Eestis; 4 töötab Suurbritannias; 3 Guernsey’s, 2 Rumeenias ja 1 Hollandis
 
Peaagu kõigi meie meeskonnaliikmete töö sisaldab rahvusvahelisi ülesandeid, olles seotud erinevatel aegadel erinevates projektides või on neid edutatud oma karjääri jooksul mõnda teise riiki. Enamasti jagame oma piiriüleseid oskusi ja teadmisi ning kasutame neid täpselt selles projektis ja kohas, kus neid otseselt vaja on.