Oxford Park on lõpuni planeeritud globaalselt eesrindlik ja kestlik projekt, millele on antud kõik vajalikud load aastal 2009.
 
Meie väljatöötatud Oxford 360-kraadi Kestlikkuse Indeks on oma ala juhtiv kestlikkuse hindamismeetod, et võimaldada projektide arendamist, mis on silmapaistvad keskkonnasõbralikkuse poolest. Indeksi abil on võimalik hinnata, defineerida, hallata ja viia ellu projekte, mis on kestlikud, ees nii oma ajast, eelarvest kui ka kvaliteedinõuetest ja seda kõike tulusal investeeringu tasemel.
 
 
 
Oxford 360 Kestlikkuse Indeks arendati välja põhjusel, et turul ei ole olnud, ega ole siiani olemas sobivaid meetodeid, mille abil oleks võimalik professionaalsel tasemel hoomata kõiki osapooli ja säästlikkuse nõudeid kogu projekti elutsükli jooksul (investeeringud raha sisse kuni raha välja). Samal ajal on vaja rakendada ka säästlikkuse põhimõtteid selleks, et (a) kasvatada positiivset kestlikku mõju, (b) minimaliseerida negatiivseid kestlikke mõjusid ja (c) tõsta tulusust. Tõeliselt kestlik projekt peaks samal ajal kasvatama nii tulu kui ka avaldama positiivset mõju ümbritsevale ühiskonnale. Meil kasutusel olevas mudelis ei ole need vaatenurgad omavahel vastuolus.

 
Metodoloogia võtab arvesse kõik tegurid, mis on vajalikud tõeliselt kestlikuks arendamiseks. Näiteks, me arvestame investeeringute kaudu saadava tulu, keskkonna, finantseerimise, majanduse (näiteks töökohtade loomine, kohaliku majanduse ergutamine), kohaliku/regionaalse/riigi poliitika, arhitektuuri, kohalike elanike nõuete, energeetika, globaalse süsiniku ringluse, säästva pakkumisahela, ühiskonna ja kogukonna (näiteks edukas uute elanike integratsioon, ühiskondlike probleemide vähenemine, turvalisus), hariduse edasiarengu, tuleviku trendide, müügi- ja turundusfaktorite ning paljude teiste konkreetsest projektist sõltuvate teguritega.
 
 
Järgnevad .pdf failid annavad lisainformatsiooni Oxford Park´i kestlikkust puudutavate vaatenurkade kohta.
 
Planeerimise
lähenemisviis
Kalle Komissarov
 
Oxford Park
praktikas
Lihtne algus
kestlikuks
planeerimiseks
sammud 1,2,3
 
 
Kinnisvara ja Ehitus, 08.06.2011

 

Juhul, kui Teil ei õnnestu ülal olevaid faile avada, on Teil võimalik selleks vajalik Adobe Acrobat Reader vabatarkvara alla laadida siit: http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html