Oxford Park´il on pikk ja mitmekesine ajalugu.
 
Aastal 2005 käivitus planeerimistöö, mille visiooniks oli luua terviklik kogukond, mis sulanduks märkamatult kaunisse ja looduslikku ümbruskonda Eesti metsade ja põllumaade keskel Juuru vallas.
 
Aastal 2006 alustasime terve ala detailplaneeringuga, mille põhiülesandeks oli paika panna põhilised aspektid nagu elamu- ja ärimaa, puhkealad, taristu ja energeetika.
 
Samal ajal teostati ka strateegilist mõjude hindamist. See sisaldas keskkonnamõjude hindamist, kuid läks sellest veelgi kaugemale. Kasutades Oxford 360-kraadi Kestlikkuse Indeksit, võetakse arvesse ka sellised tegurid nagu elujõulisus ja mitmekesisus, töökohtade loomine ja majanduslik areng, tööta-puhka-mängi keskkond, kohalike elanike mured ja soovid, kohaliku omavalitsuse, maakonna ja riigi poliitika, finants- ja investeeringuvajadused, globaalne süsiniku emissioon, taastuvenergia, ülemaailmne keskkonnahoidlik tarneahel ja mitmeid teisi faktoreid.
 
2007 aastal toimusid väga mitmed nõupidamised , kaasa arvatud mitmed arutelud nii omavahel kui ka mitmete väitluspartneritega. Läbirääkimisi peeti nii meie firmasisese kui ka -välise 50-liikmelise projektimeeskonnaga, kohaliku omavalitsuse, kohalike elanike, kiriku, Keskkonnaameti, Tervisekaisteinspektsiooni, Päästeameti, Maanteeameti, erinevate külaorganisatsioonide, Maavalitsuse, taristu haldajate ja ettevõtete, Muinsuskaitseameti, keskkonnaorganisatsioonide, rahvusvaheliste organisatsioonide ja paljude teistega.
 
2008 aastal ühendasime oma teadmised uuendatud ja täiendatud plaanidesse, kaasaarvatud veel mitmeid Oxford 360 analüüsi abil arendatud tegureid ja panime projekti kokku ühtseks tervikuks, mis puudutas peagi igat kohaliku kogukonna osa. Selle tulemusena sündis täielikult paindlik plaan, mis on võimeline kohanema ka olukorras, kus turutingimused pidevalt muutuvad - sellel ajal arvestasime kinnisvara väärtuse langusega, kuid samas on projekt võimeline kasvama majandusliku tõusu ajal, mida me oleme ette näinud aastaks 2011.
 
2009 aasta aprillis saime lõpliku planeeringu heakskiidu. Sellest hetkest peale hakkasime oma projekti ellu viima toetades kohaliku kooli nende arendusprojektis mille tulem oli uus e-õppeprogramm, mis on uudne kogu Eestis. Toetasime kohalikke üritusi, jätkasime konkreetsete hoonete projekteerimist ja piirkonna maastikuplaneerimist ning panime paika arendusele lähenemisviisi.
 
2010 aastal jätkus hoonete disainimine, samas ka turu arendamine ja projekti spetsiifiliste detailide väljaselgitamine. Andsime viimase lihvi ka mõnedele finantseerimisega seotud küsimustele, maastikukujundusele, kaasa arvatud looduslikule laste mänguplatsile, ehitasime üles meeskonna müügi- ja ehitusfaasiks ning valmistasime meeskonna ette projekti käima lükkamiseks.